Балкански иновационен център  

Balkan Innovation Center

Предпазване от COVIDD-19, чрез персонална антипатогенна защита и екраниране на високочестотни електромагнитни полета за укрепване на имунната система

                                         European Innovation Fund           

 

                                

ВИДЕО НА НАШИ ИНОВАТИВНИ ПРОЕКТИ:

Danube Tech Park 

За грантове и субсидии за иновативни фирми вижте ТУК!

 

 

 

 

http://www.free-counter-plus.com

The site is under reconstruction ...

© 2007 - 2020 Copyrights by George Tonchev

InventorTonchev@gmail.com  +359 876 403 727