Балкански иновационен център  

Balkan Innovation Center   

Предпазване от COVIDD-19, чрез екраниране на високочестотни електромагнитни полета за укрепване на имунната система и персонална антипатогенна защита

 Патентни иновации с експертизи за световни патентни новости, съгласно доклади на Патентното ведомство 2019-2020 г.

А. Актуални медицински иновации:
А.1. Трислойна електромагнитно екранирана завеса с нискотемпературно електросъпротивително затопляне от първичен слънчев токоизточник
А.2. Терморегулиращи прозоречни пана за екраниране на външни електромагнитни полета
А.3. Облекло, шапки, постелки и одеяла за персонално предпазване от електромагнитни излъчвания с електрическо подгряване
А.4. Контейнер за органични отпадъци с подвижна ултравиолетова стерилизираща глава и рефлекторно усилено слънчево електрозахранване
А.5. Автономна био-резонансна система за неутрализиране на вируси и други патогени
А.6. Природосъобразен инсинератор с термоелектрически генератори за захранване на окислители за неутрализиране на замърсители в изходящите газове
A.7. Мултивекторна ултравиолетова антипатогенна система с термоелектрическо охлаждане за прозрачни повърхности и помещения
А.8. Автономна система за ултравиолетова деактивация на патогени в полеви условия.
А.9. Хибридна антипатогенна система за синергично звуко-честотно / кислородно лечение
А.10. Система за комбинирана електроимпулсна и звукова антивирусна терапия
А.11. Система за 3 синхронизирани електрически, звукови и механични вибрации за неутрализиране на вируси

Б. Иновативна зелена енергетика
Б.1. Озон-форсирана когенерация нискокалорични горива, болнични и битови отпадъци, шламо-редуциране и двустепенно обезвреждане на изходящите газове
Б.2. Интелигентна енергийна система със слънчеви електрозареждащи паркинги
Б.3. Слънчева токогенерираща и акумулираща система с фотоволтаични панели и плоски рефлектори на преносима въжена конструкция за интелигентна енергийна мрежа
Б.4. Интелигентна рефлекторно усилена хибридна слънчева система за термопомпено подгряване на вода и климатизация
Б.5. Модулна регулируема фотоволтаична система с плоски рефлектори за сгради и инфраструктурни обекти
Б.6. Светоусилена прозоречна фотоволтаична система с отражателни прозрачни стъкла
Б.7. Интелигентна понтонна електроцентрала с гравитационно усилени гребни колела с вертикални лопати
Б.8. Водопроизводствена система с гравитационно-хидрокинетича електрогенерация
Б.9. Хибридна енергийна система със смесено горене на конвенционални горива с водородосъдържащ газ и буферни акумулаторни групи за интелигентна електрическа мрежа
Б.10. Интелигентна фасадна енергийна система с пряко и допълнително рефлекторно осветени двулицеви фотоволтаични панели
Б.11. Енергийна система с първични вятърна и фотоволтаична електрогенерации, електролизно водородно производство с водородна акумулация и вторична електрогенерация от горивни клетки
Б.12. Природосъобразна енергийна интегрирана система с вертикално-осеви и хоризонтално-осеви вятърни турбини
Б.13. Хибридна понтонна елктроцентрала, работеща с хидрокинетични, ветротурбини и фотоволтаични панели
Б.14. Понтонна електроцентрала с гребни колела с вертикални лопати, контравъртящи радиални конзоли с периферни витлови електрогенератори
Б.15. Хибридна понтонна електроцентрала с хидрокинетични турбини, ветротурбини и светоусилени фотоволтаични панели със светлинни рефлектори
Б.16. Коаксиална система с озонова камера с естествено ежекторно смесване на озона със замърсяващите изходни газове от горивни инсталации за доокислението им
Б.17. Водно колело с гравитационно усилени гребла с профилирани канални отвори за хидрокинетични ВЕЦ

Б.18. Водороден изсушител със собствено електролизно производство на водородо-кислореден газ с енергия от ВЕ

Б.19. Eлектрогенерираща магистрална суперструктура за зареждане на акумулаторни и водородни автомобили, захранвана от светоусилени фотоволтаици и вятърни електрогенератори с въртящи се направляващи апарати

В. Защитни военни системи
1. Олекотена трилистова гофрирана композитна броня за колесни бойни машини
2. Автоматично регулируем подвижен брониран щит за автомобилни колела и гуми на сухопътни превозни средства

Е. Екологични превозни средства
Е.1. Кинематична кормилна система за завиване и компенсиране центробежната сила в завои на превозни средства - 3S кормилна система
Е.2. Кормилна система за едновременно завиване и преместване центъра на тежестта на превозното средство - 3S кормилна система
Е.3. Шаси на превозно средство с амортизируема Г-образна регулируема вилка и телеуправление - 3S шаси
Е.4. Хибридно задвижвано превозно средство с балансиране в завой и телеуправление
Е.5. Интелигентна антирезонансна амортизационна система за електрическа рекуперация на флуктуациите на колесно окачване
Е.6. Интелигентна електро-маховична система за регенеративни спирачки на електрически и електро-хибридни автомобили
Е.7. Хибриден ДРОН с фиксирано пръстеновидно крило и електро-рекуперативно моторно охлаждане
Е.8. Електрическа система за подпомагане направляването на моторно превозно средство със собствено независимо електрозахранване
Е.9. Кормилна уредба за едновременна промяна центъра на въртене на управляеми колела на компактен автомобил и центъра на тежестта му чрез сгъваем волан
Е. 10. Електро-зареждаем хибриден акумулаторен автомобил в интелигентна енергийна система с преносим електро-генератор с 3S кормилна система
Е.11. Система за терморегулация на електромоторно превозно средство с 3S кормилна система
Е.12. Компактен нископрофилен хибриден велосипед с предна L-образна вилка и задно електрическо задвижване с регенеративни спирачки
Е.13. Хибридно задвижвано превозно средство с балансиране в завой и телеуправление - 3S рамка
Е.14. Двойно задвижвана лекотоварна триколка с безжично дистанционно управление за вертикално паркиране с 3S кормилна система
Е.15. Гравитационно подпомогнат регулируем педален механизъм с небалансирани педали
Е.16. Самоизправящо се пътно превозно средство с усилено купе за вертикално паркиране с 3S кормилна система
Е.17. Електрическо превозно средство със сменяем акумулатор за разпределена електромрежа и със светло-усилени фотоволтаици за вертикално паркиране с 3S кормилна система
Е.18. Слънчев електро-ветроходен катамаран със странично изместване центъра на тежестта за балансиране в завои с 3S кормилна система
Е.19. Автоматично регулируем подвижен брониран щит за автомобилни колела / гуми на сухопътни превозни средствас 3S кормилна система
Е.20. Слънчево захранвано електрическо превозно средство с фотоволтаичен покрив с нагревателни елементи и модулно рефлекторно пано с 3S кормилна система
Е.21. Кормилна система за управляеми наклони в завои на транспортни средства
Е.22. Компактен електромобил за вертикално паркирне със сгъваем волан с 3S кормилна система
Е.23. Компактен нископрофилен велосипед с преднa L-образна вилка за повишена стабилност в завоите
Е.24. Пътническо превозно средство с персонални кислородни маски и акумулаторен многоканален кислороден концентратор, електрозахранван от светоусилени фотоволтаични панели
Е.25. Двойно зареждано транспортно средство с хидро-електрическа енергосъхраняваща система и електрически двигатели
Е.26. Двустепенна електро-акумулаторна система със супер кондензатори за форсирано ускоряване на електротягово задвижване на превозни средства с термоелектрическо охлаждане, регенеративни спирачки и амортисьори, управлявани с един педал                                                                                                 

E.27.Модулен електрически автомобил с тристепенна двигателна система и термо-електрическо охлаждане на електро-силовите и механо-кинематичните му компоненти

E.28. Фериботен тримаран с бордови терминали за бързо зареждане на акумулаторни превозни средства с балансиране на товарната платформа, чрез контролирано асиметрично изместване на страничните му поплавъци                                                                                                                                

E.29. Хибриден четирикорпусен ферибот със странично изместване центъра на тежестта за балансиране на центробежната сила в завои със собствено ветро-фотоволтаично електрозахранване                                                                                                                                                     

E.30. Електрически акумулаторно-водороден ферибот с гребни колела и собствено фотоволтаично и хидрокинетично електрозахранване за разпределени електрически мрежи      

E.31. Многокорпусен кораб с електролизно производство на водород с възобноваеми енергийни източници за смес с фосилни горива за двигателите им с увеличена стабилност в завоите

Финансирането на гореизброените, и други подобни иновации, става по Европейски и национални субсидиращи и грантови програми.

Резюме на иновативния проект за гравитационна-хидрокинетична понтонна ВЕЦ изтеглете от ТУК !

Ветро-хидрокинетичен иновативен проект по наши световни патентни новости 2020 може да изтеглите от ТУК !

Речният фериботен транспорт е най-природосъобразен, когато се превозват товарни автомобили на дълги разстояния - примерно 4 000 километра по водния път Дунав-Рейн от Видин до западна Европа и обратно - вижте резюме на проекта ТУК !

Вижте видео на някои наши иновативни проекти:

HOME !

The site is under reconstruction ...

© 2007 - 2020 Copyrights by George Tonchev

InventorTonchev@gmail.com  +359 876 403 727

 

http://www.free-counter-plus.com