Балкански иновационен център  

Balkan Innovation Center   

Предпазване от COVIDD-19, чрез екраниране на високочестотни електромагнитни полета за укрепване на имунната система и персонална антипатогенна защита

BG   Защита на имунната ни система от електромагнитните полета около нас

Както за повечето вирусни инфекции, така и за причинилата вече пандемията COVID-19, бавно се въвеждат ефективни лекарства и ваксини. Дотогава разчитаме само на последната преграда пред инфекциите - собствената ни имунна система. А тя е изправена пред многократни и различни знайни и незнайни атаки. Установено е, че нашите защитни сили срещу инфекциите отслабват под влияние на продължително въздействие на несилни електромагнитни полета (електромагнитeн смог). А той е навсякъде около нас. Фарадеeвата наномрежа (показана на долното видео) за екраниране на вредните електромагнитни полета, подтискащи действието на имунната ни защита, е нескъпо и лесно за прилагане средство на немедикаментозна профилактика на инфекциите. Тя може да е ситна плетка, гъвкава и издръжлива на автоматично домашно пране и гладене. Плетката е изцяло с метални нишки. Често се ползват калайдисани тънки медни влакна. Отворите в плетката са по-малки от 1 милиметър. Тя осигурява много голямо 40 dB (99%) намаляване на силата на електромагнитния смог с честоти от 1 MHz до 2,5 GHz и повече. Колкото отворите в мрежата са по-малки, толкова по-високи честоти тя може да екранира. Повърхностната й проводимост е 0,1 Ohm на кв.м.. Има възможности за запояване, с което могат да се реализират различни кройки за дрехи, шапки, одеала, балдахини, наметала, качулки, шалове и т.н.. Приложима е за широк спектър проекти и за интегриране в различни изделия за електромагнитна защита. Тя е световна патентна новост, съгласно експертен доклад на Патентното ведомство, което може да видите ТУК !

Като персонално средство за защита от вируси и други патогени използваме синхронизирана технология за неутрализиране на патогените, включително и вируса, причиняващ COVID-19. Маската с шлема вижте на долното видео. Тя е световна патентна новост, съгласно официалната експертиза на Патентното ведомство, която може да видите тук !

Природосъобразен инсинератор с форсирано очистване на димните газове и водородно гориво

Заразените с вируси, бактерии и други патогени еднократни дрехи, калцуни, ръкавици, маски и други болнични и неболнични отпадъци нарастват в целия свят (както и самата зараза). Все по-остър е проблемът с тяхното унищожаване и липсата на достатъчно инсинератори за това. Съществуващите не са природосъобразни, нито са енергоикономични и не са автономни. Горенето в тях замърсява околната среда. При масовото унищожаване на отпадъците в съществуващите и подобни инсинератори ще се случат много големи беди на природата и хората. Нашата иновация е синергия от две световни патентни новости от 2020 г.. Затова тя е с две, независими една от друга, природосъобразности:
Първата е безгоривната неутрализация на замърсителите, като диоксин, фуран, серни, азотни окиси, хлориди и др.. Озон-генератори, кислородни концентратори и други мощни окислители пряко инжектират струи озон/кислород в отходните газове. Това става контролирано с помощта на програмируем управляващ блок и сензорна електроника. Електрозахранването е от автономни термоелектрически генератори, преобразуващи в ток отпадна топлина от комина. По този начин по-равномерно се охлажда самия комин, което удължава експлоатационния му срок, както и на инсинератора като цяло.
Втората е горенето на отпадъците с воден газ ННО като гориво с нулеви вредни емисии и с нулев въглероден отпечатък на околната среда. Той се получава чрез термокатализа, която става в самата горивна камера за отпадъците. Вижте как работи термокатализата на вода и как само водородът гори.

 

Хибридна антипатогенна система за синергично звуко-честотно / кислородно лечение

Широкоизвестно е, че високочестотни електромагнитни полета за безжичните телекомуникации и други значително отслабват имунната система. Затова е задължително да използваме подходяща фарадеева защита на камерата. Обдишването на болните с кислород стана практика при лечението на COVID-19. С такава интезивна терапия бе излекуван британският премиер Борис Джонсън. Интезивно кислородно лечение се практикува и в хипербарични (с повишено налягане) камери. Белите дробове функционират нормално при естествено атмосферно налягане. Но естествената концентрация на кислорода във въдуха (21%) е крайно недостатъчна за лечебни нужди. Повишеното барично налягане обогатява въздуха с кислород, но води до белодробни травми, особено при вирусната деградация на белодробния паренхим, каквито са реалните болнични случаи. С нашата патентована система кислородно (О2) обогатяваме въздуха с контролирано количество озон О3  и така увеличаваме кислородната концентрация на въздуха в камери/помещения при обичйно атмосферно налягане. Но не винаги това е достатъчно. Затова камерите озвучаваме с музика, в която са включени широкоспектърни звукови честоти, които биорезонансно пртиводействат на SARS-CoV-2, причинител на Covid-19. На долното видео са показани принципите на действие на новоизобретената камера за синергично имуно-укрепващо звуко-честотно / кислородно лечение:

Немедикаментозно лечение на вирусни инфекции със синхронизирани електрически пулсации и звукови трептения

Противовирусната профилактика и лечение са силно препятствани от непрекъснатата мутация на вирусите, нови щамове и прескачането им от животните към хората, както са коронавирусите MERS-Cov, SARS-Cov, SARS-CoV-2 и др. Антителата, ваксините могат да са кратковременнни и дори да имат нежелан ефект. Противодействието на вирусите става с неинвазивни методи, например биорезонансни честоти от слаби електромагнитни полета (СЕМП). При SARS-CoV-2, причинител на Covid-19, вибрациите в затворена електромагнитна верига резонират на честоти от около 5.5 Hz - 14.5 Hz. При по-високите честоти над 25.5 Hz активността на SARS-CoV-2 отслабва. Затова неутрализирането на патогени в човешкото тяло може да става с електроимпулсни резонансни въздействия. Но те, както и други конвенционални лечения, нямат 100% успеваемост. Постигнахме намаляване вирулентността на SARS-CoV-2 при едновременно въздействие със синхронизирани звукови вибрации и СЕМП с новоизобретена система за синхронно въздейстие. Тя включва електроимпулсен дигитален честотен генератор с линеен синхронен синтезатор на маломощните електро и звуковите честоти. В новоизобретената двупътна вибрационна система синхронизираме електроимпулсите със звуковите трептения, които прилагаме през слушалки с електромагнитни вибрационни мембрани. Синхронното честотно въздействие значително подобрява антивирусната ефективност на имунната защита. Новоизобретена система може да бъде полезна в извънболнично приложение, защото не изисква лекарски персонал. Установихме, че в немалко случаи и само звуковите трептения могат са достатъчни за подобряване защитното действие на имунната система. Затова генерирахме и записахме широкоспектърен набор от резонансни честоти, неутрализиращи голям обхват от различни патогени. Те са предназначени, не само за индивидуално ползване, но и за озвучаване на болници, училища, хосписи, хотели, офиси, ресторанти, кафенета, търговски обекти идруги. Вижте снимки и видео на част от ползваната апаратура

Вместо да се чакат лекарства за вируси ползвахме натрупаният опит от медицински технически средства за профилактики и лечения с пулсиращи електромагнитни полета, известни от вибрационната медицина. Тя обаче е неизгодна за фармацията, съответно за медикаментозната медицина, защото последните печелят много пъти повече, а вибрационната им е силна конкуренция. Остеоартритът например, който е много разпространен при възрастни хора, също може да се лекува със синхронни СЕМП и звукови честоти  Затова една и съща медицинска апаратура се ползва за остеоартрит и за SARS-CoV-2

Система за 3 синхронизирани електрически, звукови и механични вибрации за неутрализиране на вируси

Ефектът от анти-COVID-19 резонансната терапия се увеличава при синхронизиране на три различни физически вибрации, приложени върху човешкото тяло:

А. Първо е електрическата вибрация, чрез електрически импулси, приложени от ръчни електроди.
B. Втората е звукова вибрация, прилагана със слушалки / високоговорители. Звукът действа като поддържаща среда на A. & C. - вижте по-долу:
С. Трето е вибрацията на тялото. Честотата и амплитудата на механичните вибрираци, приложени на тялото, варират от 5 до 300 Hz и от 0,12 до 12 mm. Продължителността им е от 6 секунди до 30 минути. Прилагат се върху тялото чрез електрически масажор, захранван и управляван от главния вибро-разпределител;

Общите първични вибрации се генерират от генератор на основни електрически честоти. Той подава тактовата честота към главния вибро-разпределител, който има и синхронизираща функция. Три различни кабелни линии, изходящи от главния разпределител, разделят синхронизираните честоти, съответно за A., B. и C. Напълно функциониращата лечебна анти-COVID-19 система е световна патентна новост. Тя е представена на долните три видея:

Помещения за кислородно / озонова профилактика и лечение

Няма одобрени лекарства или терапевтици за предотвратяване или лечение на редица вируси, включително пандемичния SARS-CoV-2. Той се лекува и с антималарични лекарства хидроксихлорокин и хлорокин. Но те нямат достатъчно надеждно действие, въпреки че при по-леки инфекции показват добри резултати.

При всяко ново антивирусно медицинско изследване винаги се проверяват и оценяват познатите ефективни терапевтични възможности. Приоритети са немедикаментозни методи. Например звуково честотно лечение и др.. След като няма ефективни специфично действащи медикаменти неизбежно се фокусираме върху усилване на собствената ни естествена имунна защита. И това да става по естествен път. Новопатентованата неинвазивна антипатогенна система за кислородотерапията, в сравнение с известните Ozone Sauna, действа много по-бързо и по-ефективно. С нея антивирусните ползи от O2O3 се получават в озоно-кислородни помещения. Кислородотерапията, без съмнение подобрява имунната защита, но това е профилактична и терапевтична мярка. Активното противодействие на заразите, от всякакъв вид, е дезинфекцията на помещенията и масовите транспортни средства. Най-подходяща е сухата стерилизация с ултравиолетово лъчение. На долното видео са показани стаи, салони и дори палатки (с патент за автономна система за деактивация на патогени) с обогатен кислород в тях и непрекъсната ултравиолетова дезинфекция. Включени са две наши синергично взаимодействащи световни патентни новости - за контролирано озон-кислородно обогатяване на въдуха и UV-C санитизация на повърхности и предмети в помещенията. Като силен оксидант озонът също деактивира вируси и други патогени - вижте една реализация на доказано най-високото иновационно ниво - световна патентна новост ТУК

 

Финансиране на горепосочените и други иновационни проекти става по Програмата за субсидии за иновации 2021-2027 г., съгласно писмо на Министерство на икономиката

Резюме на иновативния проект за гравитационна-хидрокинетична понтонна ВЕЦ изтеглете от ТУК !

Ветро-хидрокинетичен иновативен проект по наши световни патентни новости 2020 може да изтеглите от ТУК !

Речният фериботен транспорт е най-природосъобразен, когато се превозват товарни автомобили на дълги разстояния - примерно 4 000 километра по водния път Дунав-Рейн от Видин до западна Европа и обратно - вижте резюме на проекта ТУК !

Вижте видео на някои наши иновативни проекти:

 

EN  An environmentally friendly incinerator with forced flue gas purification and hydrogen fuel burning
Coronavirus-infected hospital and non-hospital wastes are growing exponentially worldwide (as the infection COVID-19 itself is progressing geometrically). The problem with their destruction and the lack of enough incinerators to do so is becoming more acute. The existing ones are not environmentally friendly, they are neither energy efficient nor autonomous. Combustion in them pollutes the environment. The impending mass destruction of waste in existing and similar generators will cause very great disasters to nature and humans. Our innovation is a synergy of two worldwide patent innovations from 2020. Therefore, it has two, independent, environmental friendliness:
The first is the non-combustion neutralization of pollutant
s such as dioxin, furan, sulfur, nitrogen oxides, chlorides, etc. Ozone generators, oxygen concentrators and other powerful oxidants directly inject ozone / oxygen jets into the exhaust gases. This is controlled by a programmable control unit and sensor electronics. The power supply is from autonomous thermoelectric generators that convert heat from the chimney. In this way, the chimney itself is more evenly cooled, which extends its service life as well as that of the incinerator as a whole.
The second is the combustion of wastes with HHO gas as fuel with zero harmful emissions and zero carbon footprint on the environment. It is obtained by thermal catalysis, which takes place in the combustion chamber itself. See above video how water thermocatalysis works and how only hydrogen burns

The synergistic interaction oIntensive oxygen therapy & sound bio-resonance vibrations boosted immune system

It is widely known that high-frequency electromagnetic fields for wireless telecommunications and so on significantly weaken the immune system. Therefore, it is imperative that we use appropriate Faraday camera protection (newly patented by us). Oxygenation of patients with oxygen has become a practice in the treatment of COVID-19. With such intensive therapy, British Prime Minister Boris Johnson was also cured. Intensive oxygen therapy is also practiced in hyperbaric (high pressure) chambers. The lungs function normally at natural atmospheric pressure. However, the natural concentration of oxygen in the air (21%) is extremely insufficient for therapeutic purposes. Increased bar pressure enriches the air with oxygen but leads to lung injuries, especially in viral degradation of the lung parenchyma, such as in a lot of hospital cases. With our patented Oxygen (O2) system, we enrich the air with a controlled amount of O3 ozone, increasing the oxygen concentration of air in chambers / rooms at normal atmospheric pressure. But not always that is enough. That's why we sound the cameras with music that incorporates wide-ranging audio frequencies that bioresonantly act on SARS-CoV-2, the causative agent of Covid-19. The video above shows the basic modes of operation of the newly invented synergistic immuno-frequency / oxygen therapy chamber:

Enriched air with oxygen also activates pathogens in the body. To eliminate this side effect, the camera is sounded with music that synthesizes the bioresonance sound vibrations that suppress the viral activity until their neutralization. In home and out-of-hospital settings, this can only be done with sound-frequency bioresonances that have no unwanted side effects.

Synchronized 2 ways frequency system with DC pulses & sound vibration for virus inactivation

For a person living at high frequencies, coronavirus SARS-CoV-2 can be no more dangerous than acute respiratory infections. The reason for this is that a healthy person's body "vibrates" at higher frequencies. From time to time, for various reasons, the body undergoes lower vibrations and then the person is more susceptible to viruses. The reasons for this are a weakened immune system due to electromagnetic and gamma irradiation, fatigue, emotional or physical exhaustion, hypothermia, chronic diseases, nervous tension, combinations of the above, etc. SARS-CoV-2 is quickly neutralized in the human digestive tract. It is not sustainable in nature (outside the body / human cells). But it is resistant to surfaces, it is transported by droplets, in aerosols, even with dust particles. The virus enters the human body through the mucous membranes and through the skin, similar to the flu virus, but is dozens of times more contagious. The average natural frequency of the Earth is now 27.4 Hz. It is destructive to the virus and therefore it dies after a longer or shorter stay outside the body. Outside the body, on grounded metal surfaces where the frequency is lower and the temperature is below 10 degrees Celsius, the virus can be activated within a week. But there are public places where this frequency is usually lower: hospitals, prisons, power lines, public electric vehicles, shopping malls, offices, drinking establishments, etc. These are the places where vibrations fall below 20 Hz. There are more chances of getting a coronavirus.Bioresonance is a well-known electromagnetic field treatment without chemistry and surgery. Similar methods are in vibration medicine, whether mechanical, with sound vibrations, with light pulses, with electrical impulses and combinations thereof. Apply resonant, anti-resonant (counter-tactile) and non-resonant effects. The effectiveness of therapies depends on the choice of frequencies, their amplitudes, combinations and duration of the effects, etc.

Coronavirus SARS-CoV-2 infection (Covid-19) has spread rapidly around the world. Despite the social constraints. A number of researchers and laboratories are trying to counter this virus. But it is slow. It can take more than a year to counteract mass effective drugs and vaccines. But it is well known that even weak electromagnetic fields (SEMPs) affect all organisms, including their deactivation, when exposed to SEMPs with resonant vibration. The coronavirus, like any organism, has its own resonant vibration. For Covid-19, the closed-circuit vibration resonates at frequencies of about 5.5 Hz - 14.5 Hz. In most cases it is observed that at higher frequencies the virus is inactive. At 25.5 Hz and above. We achieved effective impact on the current coronavirus while simultaneously impacting with sound vibration and electric pulses of equal frequency. We use a combined frequency generator for simultaneous electrical and acoustic impulses transmitted to humans.

Neutralization of viruses and other pathogens can only be done with electro-pulse resonance effects. But they, like other conventional treatments, are not 100% successful. They are realized by delivering low-power low-voltage pulses with a frequency higher than 25.5 Hz to the human body, including in out-of-hospital settings. The bioresonance frequency is generated by a low-power portable frequency generator. The impulse currents flowing through the body are parts of milliamps, and the voltage amplitude is several volts, which are completely safe for humans. According to the invention, the generator has a light-folding photovoltaic power supply. But there is also a power supply from a public electrical system with a galvanically isolated electrical converter. The whole equipment is placed in a small suitcase. Work with her can be done by non-specialists. Bioresonance does not lead to side effects, even with overdose, because voltages and currents from the generator are very low and not even felt by humans.

This mesh makes a nice Faraday Canopy or use it for other shielding projects. Very transparent. Interlock weft knitted for high performance, flexibility, and durability. Tin coated 4 mil copper wire, with an average hole size of less than 1 millimeter provides a whopping 40 dB (99%) or better reduction of RF signals from 1 MHz to 2.5 GHz and beyond. Excellent low frequency electric field shielding also. Surface conductivity is 0.1 Ohm per sq. m..

HOME !

The site is under reconstruction ...

© 2007 - 2021 Copyrights by George Tonchev

InventorTonchev@gmail.com  +359 876 403 727

 

http://www.free-counter-plus.com