Балкански иновационен център  

Balkan Innovation Center   

Предпазване от COVIDD-19, чрез екраниране на високочестотни електромагнитни полета за укрепване на имунната система и персонална антипатогенна защита

BG  Гравитационно усилени хидрокинетични понтонни електроцентрали на свободно хоризонтално течаща вода

Конвенционална хидрокинетична електрогенерация от кинетичната енергия на естествено водно течение

 

Разработеният нов проект е предвиден да се разгъне по всички големи европейски реки и бързо да реши проблема с намаляването на въглеродните емисии в Европа. От всички видове ВЕИ най-малко експлоатирани са хидрокинетичните ресурси на естествените водни течения, защото са бавни и технико-икономически е неизгодно да се използват за електрогенерация. Настоящият проект се възползва от хидрокинетичната енергия на речните течения и гравитацията. Всички необходими машини и агрегати за проектираните понтонни съоръжения се произвеждат в Европейския съюз.

Световна патентна новост 2020
Понтонни ВЕЦ с дълбоко потопени водни колела за бавни водни течения. Работят високо ефективно, благодарение на гравитационното им усилване с периферните тежести на шарнирните лопати. Напълно природосъобразна денонощна електрогенерация. Нулев въглероден отпечатък, без никакви негативни въздействия върху околната среда.

Дунавска понтонна гравитационно-хидрокинетична електроцентрала ВЕЦ с водни колела за мегаватови мощности на бавни водни течения - умален модел: 

Понтонната електроцентрала на бавни речни води е уплътнена с фотоволтаични и ветроенергийни суперструктури:

Платформите на хидрокинетичните ВЕЦ не са големи. Затова е целесъобразно уплътняване на ветротурбините във вертикала, което е изгодно да става, когато са повече от една на стълб и са с компактно частично препокриващи се ротори. Но при вятър, натискът върху стълбовете расте и се нарушава стабилността на потони на ВЕЦ. Затова е много важно самобаланасирането на изобретените тримарани с подвижни странични поплавъци. На долното видео е илюстрирана допълнителната електрогенерация от препокриващите се ветроротори:

На долното видео е показан принципът на работа на новопатентованото дълбоко потопяемо водно колело. То е с големи вертикални лопати, които са с лопатни гравитационни усилватели (червените тежести). При въртенето надолу те увеличават въртящия момент, защото се изнасят далеч от оста на въртене. А спирачният момент при въртенето нагоре е минимален, защото същите тежести минават близко до оста на въртенето.

Резюме на иновативния проект за гравитационна-хидрокинетична понтонна ВЕЦ изтеглете от ТУК !

Ветро-хидрокинетичен иновативен проект по наши световни патентни новости 2020 може да изтеглите от ТУК !

Намаление на СО2 е става с извозването на замърсяващите въздуха дизелови товарни камиони с речни фериботи по дълги водни трасета на речно-каналната мрежа на Европа и по други реки. по дългите трасета в пристанищата се разтоварват и натоварват нови камиони или само техните товарни ремаркета. При това фериботите се дебалансират, защото товарите се разместват. А те са много чувствителни към правилното балансиране на товарите, защото са с център на тежестта над ватерлинията. Това ги прави нестабилни при и особено податливи на обръщане при завои. Природосъобразната двигателна тяга на фериботите и самобалансирането им, чрез страничните им поплавъци са елементи на четирите световни патентни новости 2020 в проекта. Речният фериботен транспорт е най-природосъобразен, когато се превозват товарни автомобили на дълги разстояния - примерно 4 000 километра по водния път Дунав-Рейн от Видин до западна Европа и обратно - вижте резюме на проекта ТУК !

За грантове и субсидии за иновативни фирми вижте ТУК!

Вижте видео на някои наши иновативни проекти:

Иновативен проект с официавлна експертиза световна патентна новост 2020 за рефлекторно усилени фотоволтаици с енергийна акумулация на свръхпроизводство н слънчева фотоволтаична генерация може да изтеглите от ТУК !

Иновативен проект с патентна експертиза за световна новост 2020 за енергийна акумулация на излишък на електричество от вятърни генератори може да изтеглите от ТУК !

Речният фериботен транспорт е най-природосъобразен, когато се превозват товарни автомобили на дълги разстояния - примерно 4 000 километра по водния път Дунав-Рейн от Видин до западна Европа и обратно - вижте резюме на проекта ТУК !


EN The purpose of our innovative hydro-kinetic gravity project
The purpose is to provide a pontoon power plant that combines the synergy of both free flow water turbines and free gravity. See above videos.
The world is currently witnessing a dynamic and robust growth of water current power which is also expected to become the most important contributor towards near-term CO2 reduction efforts worldwide.


HOME !

The site is under reconstruction ...

© 2007 - 2020 Copyrights by George Tonchev

InventorTonchev@gmail.com  +359 876 403 727

 

http://www.free-counter-plus.com