Балкански иновационен център  

Balkan Innovation Center   

Предпазване от COVIDD-19, чрез екраниране на високочестотни електромагнитни полета за укрепване на имунната система и персонална антипатогенна защита

BG  Гравитационно усилени хидрокинетични понтонни електроцентрали на свободно хоризонтално течаща вода

Конвенционална хидрокинетична електрогенерация от кинетичната енергия на естествено водно течение

 

Разработеният нов проект е предвиден да се разгъне по всички големи европейски реки и бързо да реши проблема с намаляването на въглеродните емисии в Европа. От всички видове ВЕИ най-малко експлоатирани са хидрокинетичните ресурси на естествените водни течения, защото са бавни и технико-икономически е неизгодно да се използват за електрогенерация. Настоящият проект се възползва от хидрокинетичната енергия на речните течения и гравитацията. Всички необходими машини и агрегати за проектираните понтонни съоръжения се произвеждат в Европейския съюз.

Световна патентна новост 2020
Понтонни ВЕЦ с дълбоко потопени водни колела за бавни водни течения. Работят високо ефективно, благодарение на гравитационното им усилване с периферните тежести на шарнирните лопати. Напълно природосъобразна денонощна електрогенерация. Нулев въглероден отпечатък, без никакви негативни въздействия върху околната среда.

Дунавска понтонна гравитационно-хидрокинетична електроцентрала ВЕЦ с водни колела за мегаватови мощности на бавни водни течения - умален модел: 

Понтонната електроцентрала на бавни речни води е уплътнена с фотоволтаични и ветроенергийни суперструктури:

Платформите на хидрокинетичните ВЕЦ не са големи. Затова е целесъобразно уплътняване на ветротурбините във вертикала, което е изгодно да става, когато са повече от една на стълб и са с компактно частично препокриващи се ротори. Но при вятър, натискът върху стълбовете расте и се нарушава стабилността на потони на ВЕЦ. Затова е много важно самобаланасирането на изобретените тримарани с подвижни странични поплавъци. На долното видео е илюстрирана допълнителната електрогенерация от препокриващите се ветроротори:

На долното видео е показан принципът на работа на новопатентованото дълбоко потопяемо водно колело. То е с големи вертикални лопати, които са с лопатни гравитационни усилватели (червените тежести). При въртенето надолу те увеличават въртящия момент, защото се изнасят далеч от оста на въртене. А спирачният момент при въртенето нагоре е минимален, защото същите тежести минават близко до оста на въртенето.

Заключението на официалното становище за световна патентна новост от патентното ведомство може да изтеглите от ТУК

Резюме на иновативния проект за гравитационна-хидрокинетична понтонна ВЕЦ изтеглете от ТУК !

Ветро-хидрокинетичен иновативен проект по наши световни патентни новости 2020 може да изтеглите от ТУК !

Намаление на СО2 е става с извозването на замърсяващите въздуха дизелови товарни камиони с речни фериботи по дълги водни трасета на речно-каналната мрежа на Европа и по други реки. по дългите трасета в пристанищата се разтоварват и натоварват нови камиони или само техните товарни ремаркета. При това фериботите се дебалансират, защото товарите се разместват. А те са много чувствителни към правилното балансиране на товарите, защото са с център на тежестта над ватерлинията. Това ги прави нестабилни при и особено податливи на обръщане при завои. Природосъобразната двигателна тяга на фериботите и самобалансирането им, чрез страничните им поплавъци са елементи на четирите световни патентни новости 2020 в проекта. Речният фериботен транспорт е най-природосъобразен, когато се превозват товарни автомобили на дълги разстояния - примерно 4 000 километра по водния път Дунав-Рейн от Видин до западна Европа и обратно - вижте резюме на проекта ТУК !

За грантове и субсидии за иновативни фирми вижте ТУК!

Вижте видео на някои наши иновативни проекти:

Иновативен проект с официавлна експертиза световна патентна новост 2020 за рефлекторно усилени фотоволтаици с енергийна акумулация на свръхпроизводство н слънчева фотоволтаична генерация може да изтеглите от ТУК !

Иновативен проект с патентна експертиза за световна новост 2020 за енергийна акумулация на излишък на електричество от вятърни генератори може да изтеглите от ТУК !

Речният фериботен транспорт е най-природосъобразен, когато се превозват товарни автомобили на дълги разстояния - примерно 4 000 километра по водния път Дунав-Рейн от Видин до западна Европа и обратно - вижте резюме на проекта ТУК !


EN The purpose of our innovative hydro-kinetic gravity project
The purpose is to provide a pontoon power plant that combines the synergy of both free flow water turbines and free gravity. See above videos.
The world is currently witnessing a dynamic and robust growth of water current power which is also expected to become the most important contributor towards near-term CO2 reduction efforts worldwide.


HOME !

The site is under reconstruction ...

© 2007 - 2020 Copyrights by George Tonchev

InventorTonchev@gmail.com  +359 876 403 727

 

http://www.free-counter-plus.com