Балкански иновационен център  

Balkan Innovation Center   

Предпазване от COVIDD-19, чрез екраниране на високочестотни електромагнитни полета за укрепване на имунната система и персонална антипатогенна защита

BG  Рефлекторно усилени слънчеви колектори, фотоволтаици и електрогенериращи фасади и покриви на сгради

Слънчеви термопомпи. Сградни, гаражни авто-акумулаторни слънчеви зарядни станции и за паркинги

Европейските нормативи изискват поне една трета от паркоместата около и в сградите да са с авто елзарядни терминали. За предпочитане с ВЕИ. Вижте слънчеви електрозарядни станции за акумулаторите на електроавтомобилите:

Инициативните вече сами си правят зарядни терминали за елколи пред панелните блокове:

Светлинни отражатели с фотоволтаични панели върху канали:

Фотоволтаичната електрогенерация се увеличава от нескъпи плоски рефелектори, които ги огряват с отразена светлина - изтеглете повече от ТУК !

Около 40% от енергията, генерирана в ЕС се разходва за отопление. Това е най-голямото перо в цивилната енергетика. Затова усилията на инженери и архитекти са фокусирани върху две направления. Икономия на енергия от сградите и по-актуалнотото е генерация на енергия от самите сгради и около тях. Без съмнение нараства ролята на слънчевата енергия и вятърната енергия, дотолкова, доколкото няма шум. "Зелената сделка" на ЕС предвижда милиарди евра за зелени иновации. Имаме иновативни технически решения с официални патентни експертизи от 2019-2020 г. за световни патентни новости от компетентния орган - патентното ведомство. Вижте една такава, която обхваща, не само сгради, но и околната инфраструктура.

Резюме на иновативния проект за гравитационна-хидрокинетична понтонна ВЕЦ изтеглете от ТУК !

Ветро-хидрокинетичен иновативен проект по наши световни патентни новости 2020 може да изтеглите от ТУК !

Речният фериботен транспорт е най-природосъобразен, когато се превозват товарни автомобили на дълги разстояния - примерно 4 000 километра по водния път Дунав-Рейн от Видин до западна Европа и обратно - вижте резюме на проекта ТУК !

Вижте видео на някои наши зелени иновативни проекти:

EN Flat mirrored reflectors boosted energy production of both solar heat water collectors & solar PV panels


HOME !

The site is under reconstruction ...

© 2007 - 2020 Copyrights by George Tonchev

InventorTonchev@gmail.com  +359 876 403 727

 

http://www.free-counter-plus.com